top of page
Dog giving a high five

Kvalitet og Sertifisering

Norske Tjenestehunder setter stadig kvalitet og sertifisering i fokus. Vi har utviklet vårt eget godkjenningsprogram som sikrer at både hund og fører oppfyller våre strenge kvalitetskrav. Vår godkjenning er en anerkjennelse av ekvipasjens evne og vilje til å levere førsteklasses tjenester.

Vår godkjenningsprosess fokuserer på hundens ferdigheter og samarbeidet mellom hund og fører. Vi vurderer også hundens miljøtilpasningsevne og viktigheten av en ikke-aggressiv holdning mot mennesker. Våre førere må ikke bare være dyktige i håndteringen av hunden, men også ha inngående kunnskap om det spesifikke området de er godkjent for, for eksempel veggedyr, samt andre typer skadedyr.

Vi stiller også høye krav til våre førere når det gjelder oppførsel og kompetanse innenfor sitt spesifikke område. Det er viktig å merke seg at vi kun godkjenner ekvipasjer, ikke enkeltpersoner eller bare hunder. Våre representanter er til stede under godkjenningsprosessen, og vi bruker kun eksterne dommere med omfattende erfaring.

Våre ekvipasjer skal gjennom en årlig godkjenning, slik at kvalitet er sikret.

bottom of page