top of page

Søk etter kadaver

Ved å benytte våre hunder for søk etter kadaver, vil du oppnå et presist funnsted for hvor kadaveret ligger. Våre hunder er trent til å søke seg frem til kadaver som ligger gjemt bak vegger og gulv. Ved å benytte hund i søk etter kadaver vil du oppnå store besparelser som følge at du unngår å måtte rive bekledning i hele rom og ofte naborom.  Vi gjennomfører inspeksjon som sparer deg for både tid og penger. Ikke bare bidrar denne tilnærmingen til å opprettholde en sunn og trygg eiendom, men den gir også en kostnadseffektiv løsning på et ellers kostbart problem.

Building New House Frame

Kostnadseffektivt

Ved å bruke våre hunder for søk etter kadaver i vegger på både hus og hytter, kan vi identifisere og lokalisere kadaver, inkludert døde rotter og mus, på en rask, nøyaktig og kostnadseffektiv måte.

Log House Construction

I veggen??

Vår tjenestehunder er trent til å detektere lukten av kadaver, selv gjennom solide materialer som vegger. Dette gjør dem til uvurderlige verktøy for å finne skjulte kadaver som ellers kan være vanskelig å oppdage.

Brown Dog

Miljø & sikkerhet

Ved å benytte hunder til dette formålet, eliminerer vi behovet for kostbare og tidkrevende prosesser som å fjerne vegger eller bruke avansert teknologi.

bottom of page