top of page

Velkommen til Norske Tjenestehunder

Screenshot 2024-02-12 at 21.11_edited.jpg

Erfaring

Vår erfaring strekker seg over flere år, og våre dedikerte team har jobbet tett med hunder av flere forskjellige raser og bakgrunner. 

Gjennom vår tilnærming til opplæring basert på positiv forsterkning, sikrer vi ikke bare effektive resultater, men også et trygt og tillitsfullt forhold mellom hund og menneske.

image0000001 2.JPG

Effektivt & nøyaktig

Vi står for opplæring og bruk av tjenestehunder som er dedikert til å søke etter veggedyr, kadaver og rotter. Med nøyaktighet og pålitelighet som nøkkelkomponenter i vårt arbeid, er våre hunder trent til å oppdage selv de minste spor av disse målorganismene, og hjelpe våre kunder med å løse problemene effektivt og pålitelig.

Happy Beagle

Krevende miljøer

I Norske Tjenestehunder er vi erfarne med å operere i krevende miljøer som hybelhus, hospitser og asylmottak. Vår tilnærming er preget av profesjonalitet og respekt for beboerne. Vi forstår viktigheten av å håndtere ulike situasjoner med sensitivitet og omsorg, samtidig som vi opprettholder fokus på oppgaven for hånden. Vårt team er dedikert til å sikre trygghet og støtte i alle settinger, og vi tar stolthet i å kunne bidra positivt til samfunnet gjennom vårt arbeid.

bottom of page